תעריפים ונהלי תשלום

תעריפי השירותים הניתנים בתחנה

תעריפי השירותים של השירות הפסיכולוגי (החל מ-1.11.19(
סוג השרותעלות בשקלים
מפגשי הכרות והערכה ראשונית150
פגישה בטיפול פרטני100
פגישה בטיפול קבוצתי60
פגישה של יעוץ פסיכיאטרי100
סדנת חרדת בחינות360 (שישה מפגשים)
הערכה פסיכודיאגנוסטית150

נוהלי התשלום:

התשלום עבור שעות הטיפול השונות, מלבד דמי הרשמה, ייגבה באופן מרוכז באמצעות מחלקת חשבונות סטודנט תחת הסעיף  "שירותי לשכת דיקן", תוך שמירה מירבית על חיסיון הפונים.
הגבייה תתבצע בסוף כל רבעון.
במקרים מיוחדים ניתן לשלם עבור הפגישות בשוברים ידניים בתיאום ישיר עם הפסיכולוג המטפל.
דמי ההרשמה ישולמו בנפרד באמצעות שובר ידני שיינתן במזכירות השירות הפסיכולוגי. השובר החתום יוחזר לאחר התשלום למזכירות.