תעריפים ונהלי תשלום

תעריפי השירותים הניתנים בתחנה

תעריפי השירותים של השירות הפסיכולוגי
סוג השרותעלות בשקלים
מפגשי הכרות והערכה ראשונית100
פגישה בטיפול פרטני60
פגישה בטיפול קבוצתי40
פגישה של יעוץ פסיכיאטרי60
סדנת חרדת בחינות240 (לכל המפגשים)
הערכה פסיכודיאגנוסטית100

נוהלי התשלום:

התשלום עבור שעות הטיפול השונות, מלבד דמי הרשמה, ייגבה באופן מרוכז באמצעות מחלקת חשבונות סטודנט תחת הסעיף  "שירותי לשכת דיקן", תוך שמירה מירבית על חיסיון הפונים.
הגבייה תתבצע בסוף כל רבעון.
במקרים מיוחדים ניתן לשלם עבור הפגישות בשוברים ידניים בתיאום ישיר עם הפסיכולוג המטפל.
דמי ההרשמה ישולמו בנפרד באמצעות שובר ידני שיינתן במזכירות השירות הפסיכולוגי. השובר החתום יוחזר לאחר התשלום למזכירות.